zkoušky odborné způsobilosti

Kromě přípravných kurzů u nás na střelnici také nabízíme konání zkoušek odborné způsobilosti.

Před zkouškou komisař zkontroluje vaši totožnost a vybere poplatek za zkoušku. Poté následuje teoretická část (písemný test), který bude ihned vyhodnocen a zkoušející vám sdělí váš výsledek, zda jste dosáhli dostatečného počtu bodů. Trénink testových otázek je možný na stránkách zbranekvalitne.cz, případně v nějaké z aplikací pro mobilní telefony.

Po úspěšném absolvování testu následuje dále praktická část, kde musíte prokázat znalost bezpečné manipulace se zbraní, rozborku, sborku a střelbu. Pro přípravu na tuto zkoušku jsme si pro vás připravili několik druhů kurzů, které před konáním samotné zkoušky doporučujeme projít.

Pokud uspějete i v praktické části, získáte doklad o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, jehož platnost je jeden rok. 

Seznam testových otázek a jejich možný trénink je možný buď v některé z mobilních aplikací, například „Zbrojní průkaz  2023“ pro iOS, nebo například „Zbrojní průkaz – testy 2023“ pro Android a nebo na webu zbranekvalitne.cz 

Náklady zkoušky které hradí žadatel: 1200,- střelnici a 600,- je odměna zkušebnímu komisaři. Cena za opakovanou praktickou zkoušku je 700,-.  Zkoušku je možno platit pouze v hotovosti.

Náležitosti k získání zbrojního průkazu zde.

Ke zkoušce odborné způsobilosti se žadatel přihlašuje na příslušném útvaru Policie ČR.

Jaký je můj příslušný útvar Policie ČR ?

Nejbližší termín zkoušek je 16.5.2024

Kurzy pro přípravu na zbrojní průkaz na naší střelnici:

Kurz přípravy na zbrojní průkaz I

 

 

Kurz přípravy na zbrojní průkaz II

 

 

Zbrojní průkaz
Nanečisto

 

 

Střelecký trénink pro
získání zbrojního průkazu

 

 

Scroll to top