získejte informace k tématu:

Náležitosti k získání zbrojního průkazu

Náležitosti k získání zbrojního průkazu.

  1. vypsání žádosti o vykonání zkoušky na zbrojní průkaz, je nutné již označit pro které skupiny budu zkoušku vykonávat,
  2. potvrzení o zdravotní způsobilosti na základě Vaší žádosti o vykonání zkoušky na zbrojní průkaz, potvrzení vydává Váš obvodní lékař, platnost povolení je 3 měsíce od data vydání,
  3. podání žádosti na příslušném útvaru PČR dle Vašeho bydliště, k podání žádosti je třeba přinést kolek v hodnotě 100 Kč, k zakoupení na České Poště, na naší střelnici lze vykonávat zkoušku na zbrojní průkaz v rámci trvalého bydliště v Jihomoravském kraji, v případě, že máte trvalé bydliště v jiném kraji lze při podání žádosti v místě Vašeho trvalého bydliště připojit písemnou žádost o vykonání zkoušky v jiném kraji a střelnici, forma žádosti je volnou formou s udáním důvodu, jako příklad se uvádí dlouhodobý přechodný pobyt v jiném kraji, vykonávání práce nebo zaměstnání v jiném kraji,
  4. při podání žádosti si mohu vybrat termín a střelnici kde budu zkoušku vykovávat z předložené nabídky na útvaru PČR, termín je zpravidla s měsíčním odstupem, přichází čas na absolvování přípravného kurzu pro zbrojní průkaz,
  5. v den vykonání zkoušky se dostavím v předem daném čase, zapíši se na střelnici a připravím se k vykonání písemné části zkoušky ke zbrojnímu průkazu, test se vypisuje na zadní stranu mou podané žádosti, čas k vykonání písemného testu je 40 minut, po napsání vyčkávám na vyhodnocení testu ze strany zkušebního komisaře,
  6. následuje veřejné vyhodnocení výsledků písemného testu, poté je seznámení s průběhem praktické části zkoušky,
  7. po jednom se vykonává praktická část manipulace se zbraněmi,
  8. po úspěšné manipulaci se zbraněmi se přistupuje ke střelecké části zkoušky
  9. po úspěšné zkoušce ze střelby obdrží uchazeč potvrzení o absolvování zkoušky na zbrojní průkaz pro dané skupiny,
  10. s potvrzením, žádostí o vydání zbrojního průkazu, průkazovou fotografií, a kolky v hodnotě 700 kč na skupinu se dostavím na příslušný útvar PČR v místě trvalého bydliště a získávám zbrojní průkaz.
  Aktuální termíny zkoušek na naší střelnici najdete na stránkách policie.
 
  Seznam testových otázek a jejich možný trénink je možný buď v některé z mobilních aplikací, například „Zbrojní průkaz  2023“ pro iOS, nebo například „Zbrojní průkaz – testy 2023“ pro Android a nebo na webu zbranekvalitne.cz 
 

  Nejbližší termín zkoušky odborné způsobilosti je 16.5.2024 

Pro více informací prosím volejte nebo pište
Scroll to top