ABSOLVUJTE

Základní kurz
střelecké přípravy MV101

Zúčastnit kurzu se mohou pouze držitelé zbrojního průkazu skupiny E, kteří jsou státními občany České republiky, v případě cizince lze toto nahradit dobrovolným převzetím branné povinnosti dle ust. § 3 zákona č. 585/2004 Sb., branného zákona, ve znění pozdějších předpisů ! Kurz probíhá v českém jazyce.

Kapacita: 14 osob
Min. počet účastníků: 6
Délka kurzu: minimálně 8x 45min
Počet dnů: 1
Místa pořádání: WarZone Blansko

Úspěšné absolvování kurzu je podmíněno účastí v celém rozsahu, tzn. je potřeba absolvovat prezenčně celý kurz.

Zbraň:
Na kurzu střelecké přípravy MV-101 zbraň nepotřebujete

Potřebné vybavení:
Vhodné ať už civilní, nebo taktické oblečení(kurz probíhá ve vnitřních vytápěných prostorech), pohodlnou obuv a psací potřeby.

Obsah kurzu:
Kurz MV-101 je pouze teoretický a proto probíhá ve školící místnosti. Namísto střelných zbraní se v kurzu používá cvičná maketa střelné zbraně, která vylučuje použití střeliva a která je výrazně barevně odlišena od zbraně určené pro ostrou střelbu.

Účastník kurzu se seznámí mimo jiné:

 • vymezení základních pojmů pro bezpečné nakládání se střelnou zbraní (nošení zbraně, vytažení zbraně z pouzdra, míření zbraní, spouštění, nabíjení a vybíjení zbraně, technika vypouštění kohoutu u pistole, přebíjení a odstraňování závad, používání ochranných pomůcek)
 • čtyři základní pravidla (každou zbraň považuj za nabitou, hlaveň zbraně vždy směřuje do bezpečného prostoru, prst mimo spoušť dokud nejsi připraven vystřelit a bezpečná identifikace cíle a jeho okolí)
 • kontrola stavu zbraně a munice
 • bezpečné uložení zbraní
 • ranivý účinek a průbojnost, zastavující účinek, vhodnost konkrétního střeliva
 • maximální a účinný dostřel nejčastěji používaného střeliva a zbraní
 • odraz střel a významná změna letu střely
 • nebezpečí poranění či usmrcení osob odraženou střelou směřovanou na jiný cíl
 • konstrukce, materiál, váha, rychlost a tvar střel
 • pro tuto část výuky bude použita cvičná maketa střelné zbraně.

Časová dotace této části kurzu je minimálně 60 minut.

 • riziková místa a situace, rizikoví lidé
 • prevence a předcházení vzniku rizikových situací
 • komfortní zóna a vytvoření výhodných podmínek před vznikem střetnutí
 • hrozba střelnou a varovný výstřel
 • reakce na změny ve vývoji střetnutí
 • zajištění potřebných úkonů po skončení situace
 • pro tuto část výuky bude použita cvičná maketa střelné zbraně.

Časová dotace této části kurzu je minimálně 30 minut.

 • identifikace rizikové situace
 • rozpoznání agresivních prvků
 • deeskalace konfliktu

Časová dotace této části kurzu je minimálně 30 minut.

 • použití neletálních zbraní (mechanické, světelné, chemické, elektrické a zvukové), teleskopických obušků, taktických per
 • výhody a nevýhody těchto prostředků
 • zranitelná místa na lidském těle
Časová dotace této části kurzu je minimálně 30 minut.
 • řešení konfliktů ve třech fázích – před bojem, během boje a po boji
 • plán sebeobrany, posouzení hrozby, načasování obrany, konkrétní obranná činnost
 • pro tuto část výuky bude použita cvičná maketa střelné zbraně.

Časová dotace této části kurzu je minimálně 30 minut.

 • výběr vhodné zbraně pro různé účely
 • pouzdra pro nošení zbraně a jejich umístění
 • doplňky pro zbraně jako např.kolimátory, svítilny, puškohledy
 • střelivo s řízenou deformací
 • ochranný oděv (neprůstřelné vesty, nosiče balistických plátů)
 • další doplňky vybavení (opasek, náhradní zásobník)
 • pro tuto část výuky bude použita cvičná maketa střelné zbraně.

Časová dotace této části kurzu je jedna minimálně učební hodina.

 • popis reálných případů z profesního působení instruktora u PČR
 • střelná poranění způsobená střelou (průstřel, zástřel, postřel a nástřel)
 • život zachraňující úkony (zástava krvácení, KPR, použití turniketu apod.)

Časová dotace této části kurzu je minimálně jedna učební hodina.

 • vysvětlení pojmů NO a KN
 • porovnání NO a KN a jejich odlišnosti
 • uvedení konkrétních příkladů z profesního působení instruktora u PČR
 • postup po jednání v NO či KN
 • nácvik a modelové situace

Časová dotace této části kurzu je minimálně 60 minut.

Kurz je rozšířen o následující položky

Základní informace

 • seznámení s provozním řádem střelnice
 • používání ochranných pomůcek
 • bezpečnost na střelnici
Pro více informací a registraci prosím volejte nebo pište
Scroll to top